Scholarship News

University Destinations 2021

 1. Julia Andrzejczak – BrutonSchool for Girls logistyka, Politechnika Poznańska
 2. Aniela Brykała – Adcote School for Girls, Neuroscience, University of Edinburgh, UK
 3. Olga Drygała – Wrekin College, Data Science, University College London, UK
 4. Helena Jaworska Mayfield School Applied Physics, University of Groningen, Netherlands
 5. Maciej Joachimiak, Ellesmere College, Electric & Electronic Engineering, University College London, UK
 6. Antonina Krynicka, Rye St Antony, Business Operations, Ulster University(degree apprenticeship with Price Waterhouse Cooper), UK
 7. Bartłomiej Kukliński Windermere School, Mathematics and Computer Science, University of St Andrews, UK
 8. Zuzanna Małysz, Tettenhall School , Economics and Statistics, University College London, UK
 9. Julia Ostaszyk, Ellesmere College, Global Business, The Hong Kong University of Science and Technology, Republic of China
 10. Kaja Pośnik, Wrekin College, Neuroscience, University College London, UK
 11. Natalia Twardowska, Adcote School for Girls, University College London, UK

University Destinations 2020

 1. Wiktoria Bąk, Adcote, Medical University Krakow
 2. Lila Czaniecka, Bruton School for Girls, Mathematics, King’s College London (may yet change)
 3. Julia Drabek, Mayfield, New York University AbuDhabi
 4. Maja Dzierżak, Farringtons, Molecular Genetics, Kings College London (may yet change)
 5. Emilia Fołta, Adcote, Computer Science, University of Oxford
 6. Marta Gniecka, Tettenhall, Jagiellonian University Kraków
 7. Iwo Hachulski, Ellesmere, New York University AbuDhabi
 8. Kalina Jasińska, Bedstone, Computer Science, University of Cambridge
 9. Kacper Jarco, Windermere, New York University AbuDhabi
 10. Julia Matuszczyk, Wrekin, Physics, University of Edinburgh (may yet change)
 11. Hanna Szafrańska, Bedstone, Natural Science, University of Cambridge
 12. Hanna Staab, Wrekin, Japanese Language, University of Oxford
 13. Mateusz Wiszniowski, Farringtons, Physics, University of Durham
 14. Martyna Żurowska, Mayfield, University of Amsterdam PPLE (politics psychology law economics)

RESULTS OF SCHOLARSHIP COMPETITION 2020

Victoria Dahmen, Mayfield School – 44,29
Aleksandra Pawlik, Rye St Antony – 43,96
Natalia Roguz, Langley School – 43,95
Aleksandra Tracichleb, Wrekin College – 43,91
Tamara Skowronek, Wrekin College – 41,13
Marta Nowacka, Adcote School for Girls – 42,50
Zuzanna Śniegowska, Adcote School for Girls – 40,31
Martyna Kasza, Bedstone College – 39,47
Michał Andryskowski, Ellesmere College – 38,50
Ewa Śródka, Mayfield School– 38,47
Barbara Baraniak, Tettenhall College – 38,21
Joanna Ołdziejewska, Farringtons School – 38,06
Helena Zyskowska, Mayfield School – 38,00
Martyna Binek, Windermere School – 37,90

RESERVE
Maja Olma 30,55
Jakub Hilus 29,39

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń o stypendia BAS

Ze względu na liczne prośby, przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń o stypendia BAS do dnia 2 marca 2020. (data stempla pocztowego)

Kwalifikacja stypendialna bas na lata 2020-2022
dwa lata nauki w angielskiej szkole z internatem!


UWAGA! W tym roku ubiegają się o miejsca WYŁĄCZNIE uczniowie klas I LO, którzy ukończyli gimnazjum w 2019.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Adcote School for Girls – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 2. Bedstone College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 3. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 4. Farringtons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 5. Mayfield School – 3 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 6. Rye St Anthony – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 7. Tettenhall College – 1 miejsce, 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 8. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 9. Wrekin College – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco zgłaszane.
Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: 1 klasa LO;
 • obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum minimum 4.80;
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2018 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem );
 • kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
 • osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2018 nie przekraczał 130.000 PLN.

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, która odbędzie się w dniach 18 i 19 kwietnia 2020 patrz Regulamin Kwalifikacji BAS 2020. Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać na adres:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

do dnia 20 lutego 2020 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl

Kontakt: marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25

University Destinations 2019

1. Piotr Dobrzyński, Abbots Bromley School – Mathematics, University College London, UK
2. Marta Kisielewska, Mayfield School – Physics, University of Groningen, Netherlands
3. Zuzanna Kotrych, Wrekin College – Education Policy and International Development Queens’ College, University of Cambridge, UK
4. Zofia Makowska, Hurst College – Medicine , University College, University of Oxford, UK
5. Natan Marczak, Ellesmere College – Economics and Legal Studies New York University Abu Dhabi, United Arab Emirates
6. Tymoteusz Matusiak, Cranleigh School – gap year
7. Anna Musiał, Bedstone College – gap year
8. Fryderyka Orawczak, Mayfield School – Medicine, Medical University of Łódź, Poland
9. Agnieszka Pituła, Windermere School – Natural Sciences, St Catherine’s College, University of Cambridge, UK
10. Radosław Rochowiak, Berkhamsted School – Modern and Medieval Languages, Christ’s College, University of Cambridge, UK
11. Weronika Sroka, Abbots Bromley School – Chemistry, University of Edinburgh, UK
12. Weronika Tomiak, Langley School – Medicine, Medical University of Łódź, Poland
13. Joanna Urbańczyk, Bruton School for Girls – Natural Sciences, Durham University, UK

Diploma Gala and Scholars’ Concert 24 June 2019

On 24th June the newest scholars, parents, BAS officers and sympathisers met to celebrate the young people’s success and the generosity of the UK independent schools who will soon welcome them. Mrs Catherine Firth from the British Embassy has given a short address and presented the commemorative Diplomas. The pretty rooms of the seat of Warsaw Music Society – Pałac Szustra -added to the charm, and so did the Scholars’ concert with some expert performances on the piano and cello. And, as always, the tea was excellent. Believe it or not, we have celebrated for the 10th time!

RESULTS OF SCHOLARSHIP COMPETITION 2019

Julia Ostaszyk, Ellesmere College – 43,70
Maciej Joachimiak, Ellesmere College – 43,31
Natalia Twardowska, Adcote School for Girls – 43,04
Aniela Brykała, Adcote School for Girls – 39,90
Julia Andrzejczak, Bruton School for Girls – 42,64
Antonina Krynicka, Rye St Antony – 42,50
Kaja Pośnik, Wrekin College – 41,01
Olga Drygała, Wrekin College – 40,69
Helena Jaworska, Mayfield School – 40,16
Bartłomiej Kukliński, Windermere School – 39,17
Zuzanna Małysz, Tettenhall College – 39,10

BAS Scholarship Competition Finale: 27 and 28 April

Last weekend marked our 10th Finale of the BAS Scholarship Competition with 27 finalists hoping to receive one of the 11 scholarship places. On Friday 26, we celebrated with a Reception given in honour of the Headmasters of the independent schools arriving to help with interviewing . It was a very warm occasion, co-hosted by Catherine Firth of the British Embassy and Colm Ms Givern, the newly arrived Head of the British Council, and attended by several BAS scholars, members and well wishers.

The interviews on Saturday and Sunday , held in the seat of Polish Academy of Sciences started , as our tradition requires, with a photo taken at the feet of the Copernicus monument. After two days of interviewing BAS Selection Committee were deeply impressed with the amount of talent and ambition displayed by our applicants. Although we could not give each of the contestants a scholarship place, we were able to present to all a small souvenir of the day: a book on the English Collocations, courtesy of our valued Partner Oxford University Press.

Many thanks go to Mrs Sarah Ryan of Rye St Antony, Jeffrey Shipway of Tettenhall College and Chris Farmer of Adcote School for Girls for their expertise in interviewing, but above all , for the generosity with which they suport our scholarship programme.

KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2019-2021
DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Adcote School for Girls – 2 miejsca , mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

 2. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

 3. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)

 4. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

 5. Tettenhall College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

 6. Wrekin College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)

 7. Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

 8. Rye St Anthony – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco zgłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: 1 klasa LO;
 • obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę);
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum minimum 4.80;
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2017 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym);

Wymagane dokumenty:

 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
 • kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem);
 • osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2017 nie przekraczał 130.000 PLN.

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, która odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2019, patrz Regulamin Kwalifikacji BAS 2019. Zgłoszenia zz dopiskiem na kopercie: należy przesyłać na adres:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
Ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

Kontakt: marzena.reich@gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl; +48 665 65 85 25

RESULTS OF SCHOLARSHIP COMPETITION 2018

Hanna Szafrańska 43,06 – Bedstone College
Iwo Hachulski 42,06 – Ellesmere College
Wiktoria Bąk  40,75  –  Adcote School for Girls
Maciej Bystroń-Kwiatkowski 40,31 – Windermere School
Hanna Staab 40,25 – Wrekin College
Julia Matuszczyk 39,79 – Wrekin College
Marta Gniecka 39,03 – Tettenhall College
Martyna Żurowska 38, 69 – Mayfield School
Julia Drabek 38,50 – Mayfield School
Kalina Jasinska 37,10 – Bedstone College
Kacper Jarco 36,44 – Windermere School
Maja Dzierżak 35,13 – Farringtons School
Lilianna Czaniecka 34,50 – Bruton School for Girls
Emilia Fołta 34, 35 – Adcote School for Girls
Mateusz Kowalczuk 33,19 – Farringtons School

UNIVERSITY DESTINATIONS 2018

1. Witold Augustowski, Abbots Bromley, Economics and Politics, University of Bristol, UK
2. Ida Ertmańska, Mayfield School, University College London, UK
3. Konrad Ertmański, Cranleigh School, Electronical and Electrical Engineering, University College London, UK
4. Mateusz Gabor, Abbots Bromley, University of Chicago, USA (starting 2019)
5. Maksymilian Graczyk, Ellesmere College, Computer Science and Engineering , Imperial College, UK
6. Kacper Madejek, Abbots Bromley, Mathematics, New York University Abudhabi, Emirates
7. Martyna Marcinkowska, Medicine, University of Edinburgh, UK
8. Kacper Micek,Mathematics with Mathematical Physics, University College London, UK
9. Jakub Niewiadomski, Abbots Bromley, Biology, New York University, Abudhabi, Emirates
10. Martyna Piasek, Mayfield School, Electrical Engineering, New York University Abudhabi, Emirates
11. Natalia Sikora, Bruton School for Girls, Medicine, University of St Andrews, UK
12. Marta Stangierska, Farringtons School, Mechanical Engineering, Jesus College, University of Oxford, UK
13. Kacper Ścibski, Abbots Bromley, Biology, New York University Abudhabi, Emirates, UK
14. Maria Tymańska, Langley School, Natural Sciences, University College London, UK
15. Szymon Zadeberny, Tettenhall College, Computer Science, English language course taught at Silesian Technical University, Poland.

back