News

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów na rok 2024

UWAGA! Od 2021 roku uczniowie, którzy będą się uczyli w Wielkiej Brytanii muszą posiadać wizę. Muszą też posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Szczegóły w FAQ.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminem maturalnym w systemie angielskim A-level, lub matury międzynarodowej – IB.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Adcote School for Girls – 2 miejsca, szkoła żeńska – aplikują tylko dziewczęta, kandydatki zobowiązują się do wyboru przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, IT itd.)
 2. Bedstone College – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta
 3. Ellesmere College – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna, ale aplikują tylko chłopcy
 4. Farringtons School – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta
 5. Scarborough College – 1 miejsce, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta
 6. Wrekin College – 2 miejsca, szkoła koedukacyjna – aplikują chłopcy i dziewczęta

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco ogłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają koszty wizy, obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, dojazdów, oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp).

Szczegóły są opisane w Regulaminie kwalifikacji 2024.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: druga klasa LO
 • obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty: średnia z wyniku centylowego z jęz. polskiego i matematyki co najmniej 85 (wynik w skali centylowej jest wskazany na zaświadczeniu o wyniku egzaminu jako odsetek osób, które uzyskały wynik taki sam lub niższy)
 • jednocześnie wynik w skali centylowej z każdego z tych dwóch przedmiotów nie może być niższy niż 80
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia I klasy LO – co najmniej 4,50
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 160 000 PLN netto w roku 2022 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

Wszystkie wymagane dokumenty, wzory formularzy, oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie bas.org.pl: https://bas.org.pl/news/ :

 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły w jęz. angielskim, ewentualnie w języku polskim, z oryginalnymi podpisami, plus tłumaczenie na język angielski
 • kserokopia świadectwa ukończenia ósmej klasy
 • kserokopia wyników egzaminu ósmoklasisty
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy I
 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim
 • osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2022 nie przekraczał 160.000 PLN.
 • Zgłoszenia podlegają wstępnej ocenie. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, której termin planowany jest na 13 i 14 kwietnia 2024. Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

do dnia 25 lutego 2024 (decyduje data stempla pocztowego.)

UWAGA: dokumenty mogą być wypełnione na komputerze – pismo odręczne nie jest wymagane.

W razie pytań proszę o kontakt: marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25

Stypendyści Bas 2023-2025

Scholarship Gala

On Tuesday 27 June BAS celebrated yet another Scholarship Gala, but this time it was special. We have awarded only seven scholarships this year, but at the same time we have hit the magic numer of 150 scholarships since 2010.

The event was held at the British Embassy and had many distinguishing features. A special poster featuring the 150 scholarships has been exhibited prominently, the scholars’ presentation had festive touches and the entertainment arranged by the new Scholars included performance of one of the Parents, a professional violinist. A small group of previous scholars has also attended and presented their own „Life after BAS” review.

Everybody had such a good time that when the time came to leave, no one seemed willing. An excellent memory to take home and on the journey soon to begin.

Results of the Scholarship Competition 2023

Maria Dubiel – Wrekin College – 44,03 pkt
Dariusz Gołąbek – Ellesmere College – 42,86
Katarzyna Furmanek – Adcote School for Girls – 43,06
Celina Gwizdowska – Adcote School for Girls – 42,73
Gabriela Nowak – Bedstone College – 40,77
Aleksandra Osuch – Wrekin College – 40,89

RESERVE
Karolina Marczyńska – 40,71pkt
Maja Fijałkowska – 40,04
Wiktoria Fryźlewicz – 36,90
Weronika Przybyłek – 36,31

Scholarship Competition 2023

On 22nd and 23rd April Scholarships Interviews interviews were taking place in Pałac Staszica, the seat of Polish Academy of Sciences, and our valued partner: Graduate School of Social Research. The Selection Panel interviewed 29 candidates. Sadly, this year only 7 scholarship places were available, so we had to disappoint many excellent candidates.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów na rok 2023

UWAGA! Od 2021 roku uczniowie, którzy będą się uczyli w Wielkiej Brytanii muszą posiadać wizę. Muszą też posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Szczegóły w FAQ.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminem maturalnym w systemie angielskim A-level, lub matury międzynarodowej – IB.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Adcote School for Girls – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska). Kandydatki zobowiązują się do wyboru przedmiotów ścisłych
 2. Bedstone College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 3. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta (szkoła koedukacyjna), kandydaci zobowiązani są wybrać program IB
 4. Scarborough College – 1 miejsce mogą kandydować chłopcy i dziewczęta (szkoła koedukacyjna), kandydaci zobowiązani są wybrać program IB
 5. Wrekin College – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco ogłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają koszty wizy, obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, dojazdów, oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: druga klasa LO;
 • obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty: średnia z wyniku centylowego z jęz. polskiego i matematyki co najmniej 85% , (wynik w skali centylowej jest wskazany na zaświadczeniu o wyniku egzaminu jako odsetek osób, które uzyskały wynik taki sam lub niższy);
 • Jednocześnie wynik w skali centylowej z każdego z tych dwóch przedmiotów nie może być niższy niż 80%;
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia I klasy LO – co najmniej 4,50;
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 160 000 PLN netto w roku 2021 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły w jęz. angielskim, ewentualnie w języku polskim, z oryginalnymi podpisami, plus tłumaczenie na język angielski;
 • kserokopia świadectwa ukończenia ósmej klasy;
 • kserokopia wyników egzaminu ósmoklasisty;
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy I
 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
 • osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2021 nie przekraczał 160.000 PLN.
 • Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, której termin planowany jest nie później niż pod koniec kwietnia 2023. Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

do dnia 27 lutego 2023 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie bas.org.pl tu: https://bas.org.pl/news/

W razie pytań proszę o kontakt: marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25

UWAGA! ORGANIZATORZY NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE ZAKŁÓCENIA PROCESU KWALIFIKACJI SPOWODOWANE SYTUACJĄ PANDEMICZNĄ W POLSCE LUB WIELKIEJ BRYTANII.

BOOK CLUB RESUMES MEETNGS AFTER THE SUMMER BREAK

Here is the list of meeting dates planned for the 2022-2023 season.

2022

November 7th – Karen Blixen – „Babette’s Feast”
December 5th – Malcolm Gladwell – „The Outliers”

2023

January 17th – Matthew Hongoltz-Hetling – „A Libertarian Walks into a Bear”
February 1st – Jordanka Minkova – „The Big Prince”
March 21st – Kate Quinn „The Rose Code”
April 18th – Douglas Stuart „Shuggie Bain”
May 10th – Emily St. John Mandel ” Station 11 „
June 30th – Marlon James „A Brief History of Seven Killings”.
July or September Donna Tartt „The Secret History” depending on interest in the summer meeting.

If you would like to attend but have never been before , please send an e-mail to bas.book.club@gmail.com. I will put you on the list and will send you details of every meeting in advance. All dates are subjects to confirmation via email as well as publication on the Facebook Page The BAS Book Club https://www.facebook.com/Book.Club.Warsaw

Looking forward to an exciting year of reading and conversation!

Marzena Reich

BAS Scholarship Gala 2022

On 20th June the newest BAS Scholars took part in a ceremony of Diploma presentation. This time we were invited to the British Embassy where eleven Scholars received their Diplomas from Colm Mc Givern, the Director of British Council in Warsaw. The traditional Scholars’ Concert was enriched this year by performance of Marta Mołodyńska-Wheeler , a pianist, chamber musician and composer who played a medley of her own compositions. The weather was very wet, which was a fitting reminder of the soon to be accosted climate.

The Gala has ended the 12th edition of BAS Scholarship competition and the number of scholars will now stand at 144.

Results of the Scholarship Competition 2022

Iga Pala – Mayfield School – 45.88 pkt
Kaja Kosicka-Olkowska – Langley School 45,63
Pola Jakubowicz – Adcote School for Girls – 45,25
Alicja Markowska – Adcote School for Girls – 44,77
Filip Szaleniec – Bedstone College – 44,55
Karolina Marek – Wrekin College – 43,49
Grzegorz Figiel – Windermere School – 43,23
Łukasz Gałązka – Ellesmere College – 42,43
Marta Prylinska – Wrekin College – 42,13
Maciej Dziubak – Farringtons School – 40,97
Lukasz Bacewicz – Ellesmere College – 42,20

RESERVE

Maria Małkowska 35,83
Marta Szczepaniak 34,48

Scholarship Competition 2022

On 7and 8 May the decisive interviews were taking place in Pałac Staszica, the seat of Polish Academy of Sciences, and our valued partner: Graduate School of Social Research. The Selection Panel interviewed 24 excellent young people. The initial number of 10 scholarship opportunities rose to 11 at the last moment, as Ellesmere College offered one more place. Results will be published shortly.

BAS Annual General Meeting

On 25th March we were finally able to hold Annual General Meeting of BAS, which could not take place in 2019 due to Covid restrictions.

It was held at the Cambridge Innovation Centre rather than at the British Embassy, which made it possible to join us remotely – for the first time in BAS history.

New Board was elected, with Marcin Świder becoming President for the second term and Grzegorz Nawrocki and Marzena Reich taking up offices of Vice-presidents. We said good bye to Marta Reich, Edyta Barucka and Leszek Jedrych, who will not continue as Board members and welcomed new Members: Monika Gontarska, Kamil Szumilas and John Fells. AGM approved the report on activities as well as the financial report. The outgoing Board may be justly proud of improving BAS financial situation, which had been steadily deteriorating for several years, but has at last picked up thanks to the OPP status and Members’ donations.

The new Board:

 1. Marcin Swider – President
 2. Marzena Reich – Vice-President
 3. Grzegorz Nawrocki – Vice-President
 4. Joanna Ciepłucha – Member
 5. Jerzy Brodzikowski – Member
 6. Monika Gontarska – Member
 7. John Fells -Member
 8. Kamil Szumilas – Member

You may view the report on activities during 2020-2021 here:

Oxford Debates are back live!

On 10 February, after a long break caused by COVID-19 restrictions, BAS Oxford style debates restarted with this proposition:

„To restore the rule of law in Poland, it will be necessary to open new Round Table talks”.

Opposition won, having doubled the initial suport.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów na rok 2022

UWAGA! Od 2021 roku uczniowie, którzy będą się uczyli w Wielkiej Brytanii muszą posiadać wizę. Muszą też posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Szczegóły w FAQ.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy ze Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminem maturalnym w systemie angielskim A-level, lub matury międzynarodowej – IB.

Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Adcote School for Girls – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska). Kandydatki zobowiązują się do wyboru przedmiotów ścisłych
 2. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna), kandydaci zobowiązani sa wybrać program IB
 3. Farringtons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 4. Bedstone College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 5. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska).
 6. Langley School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 7. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 8. Windermere School, 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 9. Wrekin College – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco ogłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają koszty wizy, obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, dojazdów, oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: druga klasa LO;
 • obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty: średnia z wyniku centylowego z jęz. polskiego i matematyki co najmniej 85% , (wynik w skali centylowej jest wskazany na zaświadczeniu o wyniku egzaminu jako odsetek osób, które uzyskały wynik taki sam lub niższy);
 • Jednocześnie wynik w skali centylowej z każdego z tych dwóch przedmiotów nie może być niższy niż 80%;
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia I klasy LO – co najmniej 4,50;
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 160 000 PLN netto w roku 2020 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, której termin planowany jest nie później niż w kwietniu 2022. Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, której termin planowany jest nie później niż w kwietniu 2022. Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły w jęz. angielskim, ewentualnie w języku polskim, z oryginalnymi podpisami, plus tłumaczenie na język angielski;
 • kserokopia świadectwa ukończenia ósmej klasy;
 • kserokopia wyników egzaminu ósmoklasisty;
 • kserokopia świadectwa ukończenia klasy I
 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
 • osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2020 nie przekraczał 160.000 PLN.

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

do dnia 20 lutego 2022 (decyduje data stempla pocztowego).

W razie pytań proszę o kontakt:
marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25

UWAGA! ORGANIZATORZY NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE ZAKŁÓCENIA PROCESU KWALIFIKACJI SPOWODOWANE SYTUACJĄ PANDEMICZNĄ W POLSCE LUB WIELKIEJ BRYTANII.

Please give us your 1% of income tax!

Please give us your 1% of income tax! BAS has OPP status since 2019 and in 2020 became eligible for the first time to receive 1% of income tax Our KRS No: 00003188860.
You may find us on the list of eligible organisations here:

Please give us your 1% of income tax! BAS has OPP status since 2019 and in 2020 became eligible for the first time to receive 1% of income tax Our KRS No: 00003188860.
You may find us on the list of eligible organisations here:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

BAS does not receive support from any institution, Polish or British and relies heavily on voluntary work. Nevertheless we have developed unique projects which make BAS community justly proud, like Oxford debates or scholarships in UK boarding schools. Your support will let us continue and hopefully enlarge those concepts.

Battle of Britain Debate

On 15 September, the 80th anniversary of the Battle of Britain Debate, BAS Poland & FCDO Chevening Alumni Programme Fund held an online debate of Polish and British historians under the kind auspices of the British Embassy in Warsaw. The British panelists taking part were: Roger Moorhouse and Clare Mulley; from the Polish side Przemysław Biskup and Paweł Machcewicz. Alina Nowobilska, the creator of History Hack podcast was Moderator.

You may watch this debate on Youtube, following this link: https://youtu.be/NRdfg8NPf2g 

Results of the Scholarship Competition 2020

Victoria Dahmen, Mayfield School – 44,29
Aleksandra Pawlik, Rye St Antony – 43,96
Natalia Roguz, Langley School – 43,95
Aleksandra Tracichleb, Wrekin College – 43,91
Tamara Skowronek, Wrekin College – 41,13
Marta Nowacka, Adcote School for Girls – 42,50
Zuzanna Śniegowska, Adcote School for Girls – 40,31
Martyna Kasza, Bedstone College – 39,47
Michał Andryskowski, Ellesmere College – 38,50
Ewa Śródka, Mayfield School– 38,47
Barbara Baraniak, Tettenhall College – 38,21
Joanna Ołdziejewska, Farringtons School – 38,06
Helena Zyskowska, Mayfield School – 38,00
Martyna Binek, Windermere School – 37,90

RESERVE
Maja Olma 30,55
Jakub Hilus 29,39 

Results of the competition The Best Teacher of English of 2019 in partnership with Oxford University Press

Results of the competition The Best Teacher of English of 2019 in partnership with Oxford University Press:

elt.oup.com/feature/pl/konkurs_bas/wyniki

Congratulations to Finalists and the Laureate – Mrs Karina Frejlich.

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń o stypendia BAS

Ze względu na liczne prośby, przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń o stypendia BAS do dnia 2 marca 2020. (data stempla pocztowego) 

Kwalifikacja stypendialna bas na lata 2020-2022
dwa lata nauki w angielskiej szkole z internatem!


UWAGA! W tym roku ubiegają się o miejsca WYŁĄCZNIE uczniowie klas I LO, którzy ukończyli gimnazjum w 2019.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Adcote School for Girls – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 2. Bedstone College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 3. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 4. Farringtons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 5. Mayfield School – 3 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 6. Rye St Anthony – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 7. Tettenhall College – 1 miejsce, 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 8. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 9. Wrekin College – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco zgłaszane.
Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: 1 klasa LO;
 • obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum minimum 4.80;
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2018 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem );
 • kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
 • osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2018 nie przekraczał 130.000 PLN.

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie, która odbędzie się w dniach 18 i 19 kwietnia 2020 patrz Regulamin Kwalifikacji BAS 2020. Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać na adres:

British Alumni Society
(Fundacja British Council)
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

do dnia 20 lutego 2020 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl

Kontakt: marzena.reich@bas.org.pl, tel. +48 665 65 85 25 

Doroczne Targi Uczelni Brytyjskich

British Council zaprasza na doroczne Targi Uczelni Brytyjskich, które będą się odbywały w Gdańsku, Warszawie i Krakowie w dniach 20, 21 i 22 listopada. W Krakowie i Warszawie BAS będzie miał swoje stoisko, gdzie m.in można będzie dowiedzieć się więcej o programie Stypendia BAS.

Szczegóły i rejestracja: https://www.britishcouncil.pl/events/targi-uczelni-brytyjskich-study-uk-2019

Szczegółowe informacje są dostępne także na stronach FBookowych :

Wydarzenie na Facebooku – Gdańsk:
https://www.facebook.com/events/1906394546129649/

Wydarzenie na Facebooku – Warszawa:
https://www.facebook.com/events/509483186552937/

Wydarzenie na Facebooku – Kraków:
https://www.facebook.com/events/528068897994975/ 

The Start up Society stages another pre-election event

The Start-Up Society, young people’s initiative BAS is proud to support, staged a pre-election event again. On 8 October, they organised another meeting with five candidates for parliamentary seats, representing all major contenders from the political spectrum:

Magdalena Biejat, Lewica
Emil Sawicki , PSL
Jan Strzeżek ,PiS
Michal Szczerba , KO
Wojciech Ziółkowski, Konfederacja

Pola Lis and Maciej Wroblewski acted as anchorpersons, and managed the lively discussion in which the audience often seemed better informed than the prospective MPs.

It was good to see the hall well filled with young people so keen to have their say. And it was also good to later see two of our guests: Magdalena Biejat and Michal Szczerba elected .

Opening Debate of the new Debating Season

BAS has recently become the organiser of “Impact” debates (“Zderzenia”) in Teatr Polski. The new debating season started on 27 September as one of the events of the “Festival of Science”, now an established tradition. With this development, BAS is now saying good bye to the University debates after five happy years. We wish to thank all our sympathisers and well wishers, for following our endavours throughout that time.

Our new valuable PartnerChevening Alliance, inaugurated the new season, and its Director, of the Secretariat Ms Miranda Thomas appeared on the screen with the introductory speech. The Proposition : “Exculpate the Middle Ages” inspired a spirited debate that can be watched here:

https://www.youtube.com/watch?v=GABok77fB0o.
https://www.facebook.com/greg.nawrocki/videos/10220516128676961/

The proposition won.

University Destinations 2019

1. Piotr Dobrzyński, Abbots Bromley School – Mathematics, University College London, UK
2. Marta Kisielewska, Mayfield School – Physics, University of Groningen, Netherlands
3. Zuzanna Kotrych, Wrekin College – Education Policy and International Development Queens’ College, University of Cambridge, UK
4. Zofia Makowska, Hurst College – Medicine , University College, University of Oxford, UK
5. Natan Marczak, Ellesmere College – Economics and Legal Studies New York University Abu Dhabi, United Arab Emirates
6. Tymoteusz Matusiak, Cranleigh School – gap year
7. Anna Musiał, Bedstone College – gap year
8. Fryderyka Orawczak, Mayfield School – Medicine, Medical University of Łódź, Poland
9. Agnieszka Pituła, Windermere School – Natural Sciences, St Catherine’s College, University of Cambridge, UK
10. Radosław Rochowiak, Berkhamsted School – Modern and Medieval Languages, Christ’s College, University of Cambridge, UK
11. Weronika Sroka, Abbots Bromley School – Chemistry, University of Edinburgh, UK
12. Weronika Tomiak, Langley School – Medicine, Medical University of Łódź, Poland
13. Joanna Urbańczyk, Bruton School for Girls – Natural Sciences, Durham University, UK 

Diploma Gala and Scholars’ Concert 24 June 2019

On 24th June the newest scholars, parents, BAS officers and sympathisers met to celebrate the young people’s success and the generosity of the UK independent schools who will soon welcome them. Mrs Catherine Firth from the British Embassy has given a short address and presented the commemorative Diplomas. The pretty rooms of the seat of Warsaw Music Society – Pałac Szustra -added to the charm, and so did the Scholars’ concert with some expert performances on the piano and cello. And, as always, the tea was excellent. Believe it or not, we have celebrated for the 10th time!

The Royal Castle Gala 8 June

On 8th June BAS held our annual Gala at the Royal Castle in Warsaw, celebrating two events.

 • The closing debate of the season had as proposition „Hate Speech Should be Punished by Law”. The two teams had, as special guests, Mr Andrzej Krajewski and Mr Dariusz Łukawski while Professor Ewa Pierzyk-Zieniewicz and Professor Jerzy Buzek were the Wise Men. The Opposition won.
 • The Best Teacher of English of the Year Award is a competition BAS runs in partnership with Oxford University Press. For 2018 the statuette went to Mrs Ewa Drobek, a teacher at Żmichowska Lycee in Warsaw. Among other notable achievements she has fostered the „Żmichowska Sings!” scheme encouraging vocal talent among the students. Her pupils added extra glamour to the last year’s Gala with their highly professional singing. This year the accompanying concert was beautifully delivered by Miss Julia Wawrowska and Miss Helena Jaworska, one of the newest BAS Scholars.

Michał Andrzejewski reports on the 9th edition
of European Financial Congress in Sopot 3-5 June

What can one do in Sopot in June? Drink cold beverages, eat ice cream, enjoy the beach. But maybe also one can do some great networking, learn and have great talks about economics and finance? This is what the participants of the European Financial Congress did. The 9th edition of this annual conference took place in Sopot, between 3-5 June 2019. As every year, British Alumni Society was the event’s official partner. The conference attracted over 1500 specialists from the fields of business, economics, finance, technology, and law.

In addition to the networking aspect, many BAS members and our friends participated in the conference and contributed to its success with EFC’s main publication, containing essays of the EFC Academy participants. The publications discussed various topics on economics, finance, geopolitics, and FinTech.

The key point of EFC’s agenda was the Oxford-style debate whose participants, proposed and endorsed by BAS, discussed the issue of moral hazard in the financial sector. Based on this debate and many other panels, the Congress formulated its annual recommendations for the Polish policy-makers, the business community, and to all sectors of the Polish economy.

BAS and YTM become patrons of the Start-Up Society

BAS and YTM are proud to become the first Patrons of The Start-Up Society, together with Newsweek Polska. This is the authentic initiative of the young generation only just beginning to search for their place in social movements and politics. Unlike the junior chapters of political parties The Start-up Society is not steering the young people towards specific electorates. Instead it wants to educate them to become politically aware citizens who choose with discernment.

The first activity of the SU Society is #MłodziMustVote, a series of events encouraging the young people to take part in the European Elections on 26th May and then the general election in the autumn. On the 20th May the first electoral meeting at Dom Braci Jabłkowskich brought together over one hundred participants, predominantly teenagers, who came to ask questions to the candidates for the European Parliament. All major political players were represented: PiS, Wiosna, KE and Lewica Razem. Grzegorz Nawrocki, BAS President and Renata Kim from Newsweek facilitated the meeting and both had their hands full as the temperature of the meeting rose steadily.

The audience showed their fighting weight and did not make the experience easy to the politicians. Questions about persisiting with a coal based economy, about the need of conflicted political parties to bury their differences when in the PE, about assuring Poland a high international position beginning wjith the PE, occasionally gave the guests a genuine headache. When the meeting ended, the general feeling was of there not being enough time . We wish the Start-Up Society much good luck and hope to see many more actions such as this, very successful first event.

Visit their website:

https://www.facebook.com/startupsociety.mlodziezwpolityce/

Results of the Scholarship Competition 2019

Julia Ostaszyk, Ellesmere College – 43,70
Maciej Joachimiak, Ellesmere College – 43,31
Natalia Twardowska, Adcote School for Girls – 43,04
Aniela Brykała, Adcote School for Girls – 39,90
Julia Andrzejczak, Bruton School for Girls – 42,64
Antonina Krynicka, Rye St Antony – 42,50
Kaja Pośnik, Wrekin College – 41,01
Olga Drygała, Wrekin College – 40,69
Helena Jaworska, Mayfield School – 40,16
Bartłomiej Kukliński, Windermere School – 39,17
Zuzanna Małysz, Tettenhall College – 39,10 

BAS Scholarship Competition Finale: 27 and 28 April

Last weekend marked our 10th Finale of the BAS Scholarship Competition with 27 finalists hoping to receive one of the 11 scholarship places. On Friday 26, we celebrated with a Reception given in honour of the Headmasters of the independent schools arriving to help with interviewing . It was a very warm occasion, co-hosted by Catherine Firth of the British Embassy and Colm Ms Givern, the newly arrived Head of the British Council, and attended by several BAS scholars, members and well wishers.

The interviews on Saturday and Sunday , held in the seat of Polish Academy of Sciences started , as our tradition requires, with a photo taken at the feet of the Copernicus monument. After two days of interviewing BAS Selection Committee were deeply impressed with the amount of talent and ambition displayed by our applicants. Although we could not give each of the contestants a scholarship place, we were able to present to all a small souvenir of the day: a book on the English Collocations, courtesy of our valued Partner Oxford University Press.

Many thanks go to Mrs Sarah Ryan of Rye St Antony, Jeffrey Shipway of Tettenhall College and Chris Farmer of Adcote School for Girls for their expertise in interviewing, but above all , for the generosity with which they suport our scholarship programme.

Future Leaders Connect – for the first time in Poland

Our Partner The British Council invites young Poles  aged 18-35 , dynamic, active and hoping to influence the future of the world to apply to Future Leaders Connect project.

Two selected applicants will have an opportunity to:

 • take part in a (free) 10-day leadership workshop in the UK  (Moller Institute, Churchill College and  Cambridge University)
 • discuss most proessing global challenges with the British parlamentarians
 • meet face to face inspiring global leaders
 • visit renowned institutions

For details, follow this link:
https://www.britishcouncil.pl/future-leaders-connect-globalna-siec-mlodych-liderek-i-liderow?fbclid=IwAR0DJcgcCWjHFTkzUtJZ4IR8utc62pw8lp7Q3ro_Y-lx-IzaFFNjwsqwAMU

Deadline for applications: 6 May. All applicants will profit from gaining access to the Future Leaders Connect network and opportunities shared there.

New Edition of the Best Teacher of English 2018 Award

See details here.

Deadline for Applications is 31st March 2019.

“Impact” Debate at Teatr Polski 24 January 2019

“This House Believes Polexit Would Be a National Tragedy”.
Proposition: Wojciech Pszoniak, Marcin Bosacki, Urszula Augustyn
Opposition: Piotr Dudek, Marian Piłka, Robert Winnicki
Chairman: Grzegorz Nawrocki
Secretary: Annie Krasinski
Proposition won.

You may watch it here:
https://www.facebook.com/debatazderzenia/videos/850720208593266/.

Year 2018 in review

During the Annual General Meeting on 19 Dec. 2018 events of the year were BAS 2018 AGM1.

BAS Scholarship Competition for the years 2019 – 2021 now open

BAS Scholarship Competition for the years 2019 – 2021

British Council University Fair – Study UK 2018, Cracow / Warsaw, 23 and 24 November

On 23 rd and 24 th November BAS took part in the British Council organised University Fair in Cracow and Warsaw. Several UK universities attend, offering information on study conditions in particular institutions. BAS has our own stand every year, dispensing unbiased, first hand information via Skype sessions. Polish students now at UCL, King’s College London, LSE, Imperial College, and many others, share their impressions with candidates interested in applying. At the same time they can offer helpful information on BAS Scholarship process, often being Scholars themselves. Several hundred people visited our stand, and some future friendships may have started already.

Blockchain Next Conference Warsaw 21 June

On 21st June, in the Conference Centre at the National Stadium, took place an event hailing the technological revolution in the making – Blockchain. BAS was a partner in this ambitious undertaking, created with substantial assistance and involvement of BAS Scholars. The names of Michał Andrzejewski and Jakub Bartoszewski cropped up yet again! Together with Mateusz Mach, the main name behind this project, and several BAS scholars working in various capacities behind the scenes, they put together an ambitious and professional event. Read more here: https://www.rp.pl/Finanse/180619632-Warszawa-przygotowuje-sie-do-blockchainowej-rewolucji.html.

European Financial Congress, Sopot, 17-20 June

This year six former BAS Scholars participated in the Academy and two of them earned a very special distinction of being the authors of the best essays in the annual collection “What would we change in Poland and EU”. Michał Andrzejewski and Jakub Bartoszewski presented their essays in the opening event of the Academy and received award for the best paper in the first session of the Congress.

Triple Gala of BAS and Oxford University Press celebrated at the Royal Castle, 9 June

 • First, the closing Oxford Debate of the Season was held. The proposition was “Imagination is more important than Knowledge”. The Proposition Team was backed by Mrs Ewa Bogusz-Moore form Adam Mickiewicz Institute, The Opposition by Mr Tomasz Rożek (Sonda 2 Tv Broadcast). The opposition won.
 • Secondly, the finals of The Best Teacher of English Award. The Best Teacher of English of 2017 were announced for the third time. The winner was Mr Adam Stępiński, the teacher of English in Nichalas Copernicus Lycee in Tarnobrzeg.
 • And finally – for the first time – there was “The Great Poles Award”. Natalia Aptacy, Michał Błaszczak, Bartosz Jeremiasz, Daniel Klimek, Mateusz Kozikowski, Michał Matyszkiewicz, Martyna Pałys, Karolina Pryga, Martyna Skrzypnik and Patrycja Ziółkowska were the authors of best biograms of Great Poles which will now be published on the Great Poles website www.greatpoles.pland in the publications of Oxford University Press.

The event was made even more festive by absolutely professional singing of The event was made even more festive by absolutely professional singing of young vocalists from the “Żmichowska Śpiewa”: group led by Mrs Ewa Drobek. 

back