Frequently asked questions

 1. Czy mogę starać się o stypendium BAS w ostatniej klasie gimnazjum?
  NIE.
  Częścią wymaganej dokumentacji jest wynik egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia gimnazjum, w ostatniej klasie gimnazjum jeszcze się ich nie ma.
 2. Czy na egzaminie gimnazjalnym muszę uzyskać 80 procent w każdej części?
  NIE.  Trzeba uzyskać 80 pkt średnio. Należy dodac do siebie wyniki procentowe czterech egzaminów (z jęz. polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz historii i nauk społecznych) i podzielić przez cztery. Wynik egzaminu językowego nie jest brany pod uwagę.
 3. Dlaczego wynik egzaminu językowego nie jest brany pod uwagę?
  Ponieważ  niektórzy uczniowie zdają egzamin z francuskiego lub niemieckiego a nie angielskiego. Zresztą po rozpoczęciu nauki w Wielkiej Brytanii poziom kompetencji językowej gwałtownie rośnie u wszystkich, zatem wynik egzaminu gimnazjalnego w tej dziedzinie nie ma większego znaczenia.
 4. Dlaczego BAS przyjmuje tylko podania wydrukowane na papierze zamiast online? Czy nie powoduje to ryzyka, że moje zgłoszenie zaginie, albo będzie długo szło?
  Przesyłanie podań online wiąże się z o wiele większym ryzykiem utraty dokumentu lub jego trafienia w niepowołane ręce niż w przypadku podania tradycyjnie wydrukowanego na papierze. Dodatkowo, wszystkie załączniki, jakich wymaga się podczas kwalifikacji bardzo zwiększają objętość poczty elektronicznej, mogą zapychać skrzynki, itd.. Komisja wie, że dana osoba wysłała zgłoszenie ponieważ kandydat jednocześnie wysyła opłatę egzaminacyjną, o czym bank informuje w ciągu 24 godzin.
 5. Czy zgłoszenie ma być napisane odręcznie?
  Nie! 
  Nie ma takiego wymogu! Zgłoszenie ma być „wypełnione osobiście” czyli nikt nie może w tym kandydata wyręczać. Może być napisane na komputerze! Ale oczywiście, wypełnienie odręczne nie jest dyskwalifikające.
 6. Dlaczego BAS oczekuje tak wielu załączników, zamiast tylko kilku najważniejszych?
  Szkoły współpracujące z BAS są zainteresowane pełnym profilem kandydatów. Ograniczanie liczby osiągnięć jakie kandydat może zgłosić byłoby krzywdzące dla najsilniejszych kandydatów, którzy mają wiele sukcesów.
 7. Nie mówię bardzo dobrze po angielsku, czy mam szanse?
  TAK. Komisja ocenia poziom kompetencji językowej wg kryterium komunikatywności i szans na szybką poprawę po rozpoczęciu nauki w Wielkiej Brytanii.
 8. Mam niższy niż wymagany wynik egzaminu, ale dobre wyniki w szkole, ciekawe dossier – czy mogę się starać o stypendium BAS?
  Komisja może – nie musi – zaakceptować wynik niższy o 1 punkt procentowy, jeżeli zgłoszenie jest bardzo mocne pod każdym innym względem. Są to indywidualne decyzje.
 9. Moi rodzice są rozwiedzeni, czy ich wspólne dochody wciąż liczą się jako dochód rodzinny?
  NIE. W tym wypadku, dochód rodzinny to tylko dochód osoby, która sprawuje nad Tobą stałą opiekę.
 10. Moi rodzice są rozwiedzeni i nie utrzymują kontaktów a tymczasem formularz przewiduje podpisy obojga rodziców. Co mam zrobić?
  Rodzic sprawujący opiekę składa krótkie wyjaśnienie na formularzu, w miejscu przewidzianym na informacje kontaktowe .
 11. Co ma się znaleźć w dossier kandydata?
  Kopie dyplomów czy zaświadczeń o uzyskanych wynikach w konkursach, olimpiadach przedmiotowych itd. są oczywistym elementem, ale można także dołączyć zdjęcia swoich prac malarskich, fotografie, własną twórczość literacką czy dziennikarską. W tej części można także przedstawić dodatkowe opinie nauczycieli lub innych osób, z którymi kandydat/ka miał/a okazję współpracować.
 12. Czy muszę mieć doświadczenia w pracy charytatywnej, wolontariacie?
  NIE. Nie jest to wymóg konieczny, ale takie doświadczenia są mile widziane.
 13. Mieszkam w małej miejscowości w której nie mam możliwości brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijania zainteresowań. Co mogę umieścić  w dossier?
  Bardzo ceniony jest udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratoria, w konkursach matematycznych jak Kangur lub Alfik, dobre wyniki w sporcie i umiejętność gry na instrumentach lub śpiewu.  Wiele możliwości można znaleźć przez Internet, np udział w konkursach badawczych/literackich /artystycznych dla młodzieży, organizowanych przez wyższe uczelnie, aktywność na forach dyskusyjnych  dla historyków, filozofów, matematyków czy informatyków. Można wystawić sztukę wraz z kolegami z klasy, albo nakręcić film. Rzeczywiście, jest trudniej niż mieszkańcom wielkich miast, ale wyniki naszych kwalifikacji pokazują, że bynajmniej nie tylko oni zdobywają stypendia BAS.
 14. Co ma się znaleźć w opinii o uczniu wystawianej przez nauczycieli?
  Informacje o uczniu, które coś istotnego o nim mówią. Np., czy jest typem intelektualisty, czy organizatora. Introwertyk czy ekstrawertyk. Raczej członek zespołu, czy raczej lider. Czy przejawia inicjatywę w zdobywaniu wiedzy, czy sam sobie ustawia poprzeczkę? Czy zgłasza własne przemyślenia, w tym kontrowersyjne? Czy jest pilny, pracowity, solidny, czy może raczej polega na swojej błyskotliwości i umiejętności kojarzenia faktów. Itd.
 15. Dlaczego oprócz formularza przygotowuje się jeszcze CV, co ma się tam znaleźć?
  CV daje możliwość stworzenia takich kategorii które uwypuklą najmocniejsze strony autora , na co w formularzu nie zawsze jest miejsce. Np. ktoś kto ma wybitne osiągnięcia muzyczne, bierze udział w koncertach , występuje, w formularzu ma na to jedną linijkę: „artistic interests”. W CV może o wszystkim napisać dokładnie, wymienić wszelkie koncerty, uzyskane nagrody, itd.
 16. Czy mogę starać się jednocześnie o stypendium w innym programie?
  TAK, nie ma żadnych przeszkód.
 17. Czy można zrezygnować ze stypendium? Jakie są tego konsekwencje?
  Jeżeli rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem nauki, nie ma żadnych konsekwencji. Jeśli chodzi o rezygnację w trakcie nauki, wszystko zależy od powodu tego kroku. Jeżeli są to obiektywne, losowe sytuacje jak np. choroba ucznia lub kogoś z bliskiej rodziny, będzie to przyjęte ze zrozumieniem. W innych wypadkach  przerwanie nauki bez uzyskania zgody szkoły może skutkować żądaniem zwrotu poniesionych dotychczas przez szkołę kosztów.
 18. Czy mogę sobie wybrać szkołę?
  Możesz przedstawić swoje preferencje, ale Komisja nie może w każdym przypadku ich uwzględnić. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników każdy nominat jest pytany, czy przyjmie nominacje na stypendystę konkretnej szkoły.  Jeśli taka propozycja budzi Twój stanowczy sprzeciw, nie musisz jej przyjąć, a wtedy Komisja zaproponuje to miejsce komuś z listy rezerwowej.

back