KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2017-2019

KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2017-2019

DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Abbots Bromley School – 2 miejsca, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 2. Bedstone College – 1 miejsce mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 3. Berkhamsted School 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 4. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 5. Cranleigh School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 6. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 7. Hurst College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 8. Langley School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 9. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 10. Wrekin College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 11. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

–       wiek: 1 klasa LO;

–       stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;

–       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;

–       wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )

–       średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;

–       udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;

–       dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2015 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

–       osobiście przygotowane CV w języku angielskim;

–       kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

–       kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;

–       wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); –       osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;

–       poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł;

–       zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej; –    deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2015 nie przekraczał 130 000 PLN.

Zgłoszenia, z  dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society

(Fundacja British Council)

Ul. Koszykowa 54,

00-675 Warszawa

do dnia 28 lutego 2017 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl  Kontakt: marzena.reich @gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, +48 665 65 85 25

 

1 BAS APPLICATION FORM form 2017.docx

2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2017

3 Deklaracja o dochodach 2017

4 Regulamin uczestnika kwalifikacji stypendialnej BAS 2017-1

ambasada dyplomy 2015