BAS Scholarship Scheme 2016

Scholarship Scheme 2016 is now open. 10 schools, 11 scholarships. Deadline for the applications: 20th February, 2016.

KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2016-2018

DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!

UWAGA!

Termin składania podań zostaje przedłużony do 29 lutego 2016.

Powodem są problemy jakie wiele osób miało z dostępem do naszej strony. Mam nadzieję, że problemy zostały juz usunięte,  ale na wszelki wypadek chcemy dać więcej  czasu wszystkim, którzy nie mogli się dostac do potrzebnych dokumentów.

For English click here (updated on Dec. 3)

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy ze Szkołą Nauk społecznych przy IFiS PAN, Young Talent Management oraz JERSZ-Łowcy Talentów. Tym razem można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

  1. Adcote School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta(szkoła żeńska);
  2. Box Hill School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
  3. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
  4. Cranleigh School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  5. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy
  6. Farringtons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  7. Hurst College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  8. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
  9. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  10. Update Dec 3, 2015: Abbots Bromley School – 2 miejsca, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

–       wiek: 1 klasa LO;

–       stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;

–       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;

–       wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )

–       średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;

–       udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;

–       dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 125 000 PLN netto w roku 2014 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

–       osobiście przygotowane CV w języku angielskim;

–       kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

–       kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;

–       wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim);

–       osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;

–       poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł;

–       zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;

–       deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2014 nie przekraczał 125 000 PLN.

Zgłoszenia, z  dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa

UWAGA! Termin składania podań zostaje przedłużony do 29 lutego 2016.

Powodem są problemy jakie wiele osób miało z dostępem do naszej strony. Mam nadzieję, że problemy zostały juz usunięte,  ale na wszelki wypadek chcemy dać więcej  czasu wszystkim, którzy nie mogli się dostac do potrzebnych dokumentów.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się poniżej.  Kontakt: marzena.reich @gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, +48 665 65 85 25

Dokumenty do pobrania:
Regulamin uczestnika kwalifikacji stypendialnej BAS 2016
(ENG Scholarship Competition Rules BAS 2016)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2016
Formularz aplikacji do wydrukowania, podpisania i wysłania pocztą tradycyjną.
Deklaracja rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2014 nie przekracza 125 000 PLN.
Dane do przelewu za opłatę manipulacyjną.

Dokumenty są także dostępne na portalu MojeStypendium (pobierz TUTAJ)