BAS Scholarship Scheme 2015

Scholarship Scheme 2015: 11 schools, 13 places. Deadline for the applications: 20th February, 2015.

KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2015-2017

DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!

For English click here

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy ze Szkołą Nauk społecznych przy IFiS PAN, Young Talent Management oraz JERSZ-Łowcy Talentów. Tym razem można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 1. Adcote School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta(szkoła żeńska);
 2. Box Hill School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
 3. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 4. Concord College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta;
 5. Cranleigh School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 6. Ellesmere College – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 7. Hurst College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta Update: 29.01.2015 Hurst College zaoferował jeszcze jedno miejsce.
 8. St Leonards-Mayfield – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska);
 9. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 10. Update: 19.11.2014 Bedstone College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 11. Update: 26.02.2015 Langley School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

–       wiek: 1 klasa LO;

–       stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;

–       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;

–       wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )

–       średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;

–       udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;

–       dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 125 000 PLN netto w roku 2013

Wymagane dokumenty:

–       osobiście przygotowane CV w języku angielskim;

–       kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

–       kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;

–       wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim);

–       osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;

–       poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 35 zł;

–       zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;

–       deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2013 nie przekraczał 125 000 PLN.

 

Zgłoszenia, z  dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society

Al. Jerozolimskie 59

00-697 Warszawa

do dnia 20 lutego 2015. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się poniżej. Kontakt: marzena.reich@bas.org.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz aplikacji do wydrukowania, podpisania i wysłania pocztą tradycyjną.
Deklaracja rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2013 nie przekracza 125 000 PLN.
Dane do przelewu za opłatę manipulacyjną.
BAS_stypendia2015_A3